Asistență tehnică pentru dezvoltarea „Proiectului de lucrări pentru refacerea hidrologico-forestieră și îmbunătățirea legăturii în mai multe albii de râu din bazinul râului Miño-Sil din provincia Lugo, a zonelor incluse în Rețeaua Natura 2000”

Asistență tehnică pentru dezvoltarea „Proiectului de lucrări pentru refacerea hidrologico-forestieră și îmbunătățirea legăturii în mai multe albii de râu din bazinul râului Miño-Sil din provincia Lugo, a zonelor incluse în Rețeaua Natura 2000”

Asistencia Técnica para el desarrollo del "Proyecto de obra para la restauración Hidrológico-Forestal y mejora de la conectividad en varios cauces de la cuenca Miño-Sil en la provincia de Lugo de zonas incluidas en Red Natura 2000"

INDEPRO CONSULTORES DE INGENIERÍA S.L. asigură asistența tehnică pentru conducerea lucrărilor din cadrul proiectului în vederea refacerii hidrologice-forestiere și a îmbunătățirii legăturilor în diferitele albii de râu din bazinul râului Miño-Sil din provincia Lugo în zonele incluse în Rețeaua Natura 2000.

Client: Confederația Hidrografică Miño-Sil

Data atribuirii: 2017

Bugetul de bază al licitației: 59.598,02 EUR (fără TVA)

Descripción de los Trabajos y objetivos del proyecto

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți regimul fluvial natural și împrejurimile albiilor situate în zone sensibile din Terra Chá, Vilalba, Monforte de Lemos și Lugo, care în prezent au o capacitate de drenaj redusă ca urmare a acumulării de arbori căzuți – uscați sau în stare de putrefacție -, din pricina crengilor lăsate etc., care produc zone de blocaje și baraje vegetale și care îngreunează circulația apei, creând stavile de origine vegetală și antropică. Măsurile avute în vedere sunt:

• Apărarea, protecția și consolidarea marginilor, pentru a evita eroziunile cauzate de

inundații.

• Eliminarea obstacolelor. Îmbunătățirea secțiunii albiei râului.

• Curățarea albiei și a împrejurimilor acesteia