Asistență Tehnică pentru Emisarul și Stația de tratare a apelor uzate din Los Santos

Asistență Tehnică pentru Emisarul și Stația de tratare a apelor uzate din Los Santos

Indepro va presta servicii de Asistență Tehnică și va inspecta execuția corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect precum și în specificațiile tehnice. Mai mult, Indepro va realiza Coordonarea Sănătății și Securității.

Client: Junta de Castilla y León.

 

Data atribuirii: mai 2018

Junta de Castilla y León

Objeto del Contrato

Caracteristicile instalației 

Sistemul de tratare care urmează să fie executat în fiecare dintre instalații este alcătuit din următoarele elemente:

Lucrări exterioare ale stației de tratare a apei

• Instalare linii electrice

• Divizarea colectorului de regularizare (Ø400 mm) al stației

• Executarea deversorului

Instalații exterioare 

• Terasamente generale  

• Realizarea lucrării de regularizare 

• Pretratare compactă

• Cămin de distribuție 

• Camere SBR (ABJ)

• Cămin de măsurare a apei tratate

• Cămin de control al scurgerilor

• Îngroșător de nămol

• Pâlnie pentru nămolul deshidratat

• Unitate de control și deshidratare 

• Rețea de conducte

• Echipamente mecanice

• Echipamente electric

• Urbanizare și grădinărit

• Finalizări și finisaje

• Darea în exploatare și teste funcționale