Elaborarea Proiectului de Construcție a Emisarului și a stației de tartare a apei reziduale din Nava de Arévalo (Ávila).

Elaborarea Proiectului de Construcție a Emisarului și a stației de tartare a apei reziduale din Nava de Arévalo (Ávila).

Redacción del Proyecto de Construcción de Emisario y EDAR de Nava de Arévalo (Ávila)

Client: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.

Data atribuirii: 2021

Memoria descriptiva de los trabajos


Indepro Consultores de Ingeniería S.L. întocmește Proiectul de Construcție care definește și cuantifică lucrările necesare pentru epurarea apelor reziduale din Nava de Arévalo (Ávila), folosind sisteme de operare simple, sigure și eficiente din punct de vedere al costurilor.