Elaborarea Proiectului de Construire a Emisarului și a stației de tratare a apelor reziduale din Langa (Ávila).

Elaborarea Proiectului de Construire a Emisarului și a stației de tratare a apelor reziduale din Langa (Ávila).

Redacción del Proyecto de Construcción de Emisario y EDAR de Nava de Arévalo (Ávila)

Client: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.

Data atribuirii: 2021

Memoria descriptiva de los trabajos

Indepro Consultores de Ingeniería S.L. a întocmit Proiectul de Construcție, care definește și cuantifică lucrările necesare pentru epurarea apelor reziduale din Langa (Ávila), folosind sisteme de operare simple, sigure și cu costuri de exploatare reduse.