Rezervorul De La Aliseda De Tormes

Rezervorul De La Aliseda De Tormes

Client: Junta de Castilla y León. Consiliul de Mediu.
Valoarea lucrării: 146.703,43 €
Data atribuirii: martie 2007.
Data finalizarii: noiembrie 2008.

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Raport descriptiv al lucrărilor
Proiectul include construirea unui rezervor prefabricat din beton precomprimat, precum și montarea conductelor de legătură între acesta și captare, rezervorul existent și racordarea la rețeaua orașului. Rezervorul va fi de tip SC-6, alcătuit dintr-un set de panouri din beton HP-40 asamblate pe o placă de beton armat in situ. Volumul total al rezervorului este de 253 m3, cu o înălțime a pânzei de apă de 4,5 m.
 
Lângă rezervor este planificată construcția unei camere a vanelor în care se vor afla elementele de măsurare și control al debitului, precum și echipamentele de dozare.