STUDII PENTRU LUCRĂRILE DE RESTAURARE A RĂULUI ZAPARDIEL. PROIECT INTEGRAT LIFE16 IPE / ES / 019

STUDII PENTRU LUCRĂRILE DE RESTAURARE A RĂULUI ZAPARDIEL. PROIECT INTEGRAT LIFE16 IPE / ES / 019

Estudios para las obras de restauración del Río Zapardiel. Proyecto integrado LIFE16 IPE/ES/019

INDEPRO Consultores de Ingeniería realizează studiile necesare pentru refacerea fluvială a râului Zapardiel. Obiectivul principal al acțiunilor propuse este readucerea râului la o stare bună din punct de vedere ecologic. În plus, acest obiectiv trebuie să fie compatibil cu utilizarea actuală a marginilor râului, prin culturi, activități agricole și infrastructuri.

Cliente: Audeca S.A.

Client final: Confederația Hidrografică Duero (Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocarea Demografică)

Project budget 2.317.337,42 €

Objeto del Contrato

Obiectul contractului:

Ținând cont de obiectivele proiectului, au fost propuse următoarele linii de acțiune:

• Îmbunătăţirea legăturii laterale a albiei cu câmpia aluvionară, prin îndepărtarea obstacolelor care îngrădesc albia (prundiș și lucrări de apărare împotriva inundațiilor).

• Îmbunătățirea continuității longitudinale a sistemului fluvial, prin eliminarea obstacolelor existente (lucrări realizate de om), recuperarea brațelor vechi ce pot deveni astfel canale de scurgere și curățarea și refacerea vegetației de pe malul râului.

• Recuperarea zonei de drept de trecere prin drumul de acces și prin banda arborescentă pe marginea exterioară.

Pronind de la acestea, se vor efectua următoarele lucrări:

• Pregătirea unui MDT care să servească drept suport pentru restul lucrărilor.

• Revizuirea si analiza unei solutii hidro-hidraulice pentru refacerea zonei.

• Amplasarea brațelor vechi ale râului care au fost deconectate de la dinamica fluvială.

• Determinarea valorii debitului pentru diferitele perioade de retur.

• Analiza dinamicii râului și studiul diferitelor alternative de executare a acțiunilor de restaurare.