Studiu hidraulic al zonelor inundabile din Demarcarea Hidrografică a râului Duero

Studiu hidraulic al zonelor inundabile din Demarcarea Hidrografică a râului Duero

INDEPRO Consultores de Ingeniería elaborează secțiunile din Studiul
Hidraulic al zonelor inundabile din Demarcarea hidrografică a râului Duero.

Cliente final: Confederación Hidrográfica del Duero (Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Objeto del Contrato

Scopul modelării hidraulice este de a obține
valorile adâncimii apei și ale vitezelor în orice punct din zona de studiu
pentru măsurile avute în vedere.

 

Pentru studiul hidraulic al zonelor inundabile
din secțiunile selectate s-a folosit un instrument de calcul IBER
bidimensional, considerându-l adecvat deoarece există zone în care regimul nu
se comportă clar într-un mod unidirecțional, ci există revărsări laterale
semnificative. Drept urmare, componenta transversală a vitezei are o pondere
importantă.

 

Metodologia propusă pentru această
analiză este următoarea:

 

The proposed methodology for this analysis is the following:
Construirea modelului 
·         Model teren
·         Grila 2D  
·         Condiții de contur: estimarea hidrogramelor 
 
Rafinarea modelului
·         Rugozități 2D  
·         Nivelul de detaliu al ochiurilor 
·         Execuțiile modelului 

Analyza rezultatelor 
·         Inundații în GIS și CAD
·         Grafice ale adâncimii apei/timpului la punctele de interes 

·         Filmulețe și alte rezultate