Asistență tehnică pentru coordonarea și monitorizarea sănătății și siguranței lucrărilor în Garganta del Villar și altele

Asistență tehnică pentru coordonarea și monitorizarea sănătății și siguranței lucrărilor în Garganta del Villar și altele

Asistencia Técnica para Coordinación de Seguridad y Salud y seguimiento de obras en Garganta del Villar y Otros

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: iulie 2016

Bugetul de bază de licitație pentru lucrare: 595.853,16 EUR

Junta de Castilla y León

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Indepro îndeplinește funcțiile de Asistență Tehnică, verificând executarea corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect, precum și în specificațiile tehnice. 

Sistemul de epurare care urmează să fie executat în fiecare dintre instalații este alcătuit din următoarele elemente:

• Pretratare cu două canale de degroșare, canalul de operare normal prevăzut cu sită tip șurub și canalul de ocolire prevăzut cu sită manuală.

• Tratare biologică într-o unitate de purificare compactă dotată cu aeratoare scufundate.

• Cameră de evacuare a apei tratate.