Asistență tehnică pentru coordonarea și monitorizarea sănătății și siguranței lucrărilor în Garganta del Villar și altele

Asistență tehnică pentru coordonarea și monitorizarea sănătății și siguranței lucrărilor în Garganta del Villar și altele

Asistență tehnică pentru sănătate și siguranță Coordonarea și monitorizarea lucrărilor în Garganta del Villar și altele

Raport descriptiv al lucrărilor

Indepro îndeplinește funcțiile de Asistență Tehnică, verificând executarea corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect, precum și în specificațiile tehnice. 

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: Iulie 2016

Bugetul de bază de licitație pentru lucrare: 595.853,16 EUR

Junta de Castilla y León

Sistemul de tratare care urmează să fie implementat în fiecare dintre uzine este format din următoarele elemente:

  • Pretratare cu două canale de degroșare, canalul de funcționare normală cu un ecran de tip șurub și canalul de by-pass cu un grătar manual.
  • Tratament biologic într-o unitate de purificare compactă cu aeratoare submersibile și cameră de evacuare a apei tratate.