Studii pentru lucrările de restaurare a Răului Trabancos

Studii pentru lucrările de restaurare a Răului Trabancos

Studii pentru lucrările de restaurare a Răului Trabancos. Proiect integrat LIFE16 IPE/ES/019

INDEPRO Consultores de Ingeniería realizează studiile necesare pentru refacerea fluvială a răului Trabancos, având ca obiectiv principal îmbunătățirea stării masei de apă de suprafață. Se urmărește refacerea ecosistemului natural din câmpia cerealieră castiliană.

Acest râu prezintă o serie de probleme, printre care se remarcă reducerea spațiului fluvial și pierderea calității benzii de vegetație, afectată în mare măsură de activitățile umane desfășurate.

Client: Imacal contratas S.L.

Client Final: Confederația Hidrografică Duero (Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocarea Demografică)

Bugetul proiectului: 1.572.890,33 €

Obiectul contractului

Se propune realizarea unei serii de acțiuni, prin care se urmărește ca râul să poată ocupa în cele din urmă terenurile adiacente în perioadele de viitură, recuperându-se astfel ecosistemul natural caracteristic acestor râuri de podiș, cum sunt luncile și pajiștile tradiționale, acoperind în același timp și debitele de creștere, reducând daunele provocate de inundații.

Diferitele măsuri vor fi următoarele:

  • Îmbunătăţirea legăturii laterale a albiei cu câmpia aluvionară, prin îndepărtarea obstacolelor care îngrădesc albia (diguri și lucrări de apărare împotriva inundațiilor).
  • Îmbunătățirea continuității longitudinale a sistemului fluvial, prin eliminarea obstacolelor existente (lucrări realizate de om), recuperarea brațelor vechi ce pot deveni astfel canale de scurgere și curățarea și refacerea vegetației de pe malul răului.
  • Recuperarea zonei de drept de trecere prin drumul de acces și prin banda arborescentă pe marginea exterioară.