Conducerea lucrărilor de restaurare a groapei de gunoi din Sotillo de la Adrada (Ávila)

Conducerea lucrărilor de restaurare a groapei de gunoi din Sotillo de la Adrada (Ávila)

Conducerea lucrărilor de restaurare a groapei de gunoi din Sotillo de la Adrada (Ávila)

Client: Junta de Castilla y León. Consiliul de Dezvoltare și Mediu 

 Data atribuirii: august 2019

Junta de Castilla y León

Raport descriptiv al lucrărilor

INDEPRO Consultores de Ingenieria, S.L. asigură conducerea lucrărilor aferente proiectului de Restaurare a groapei de gunoi din Sotillo de la Adrada din Ávila. Lucrările constau în îmbunătățirea ambientală a gropii de gunoi. Prin această acțiune, împreună cu altele similare care se desfășoară în întreaga comunitate Castilla y León, se urmărește respectarea modelului de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări prevăzut în Planul integral referitor la deșeuri din Castilla y León.