Construcția unui emisar și a unei stații de epurare a apelor uzate la Langa (Ávila)

Construcția unui emisar și a unei stații de epurare a apelor uzate la Langa (Ávila)

Întocmirea proiectului de construcție a emisarului și a stației de epurare de la Langa (Ávila)

Client: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.

Data atribuirii: 2021

Raport descriptiv al lucrării

Indepro Consultores de Ingeniería S.L. întocmește proiectul de construcție care definește și cuantifică lucrările necesare pentru epurarea apelor reziduale din Langa (Ávila), utilizând sisteme simple, sigure și cu costuri de exploatare reduse.