Construcția unui emisar și a unei stații de epurare a apelor uzate la Nava de Arévalo (Ávila)

Construcția unui emisar și a unei stații de epurare a apelor uzate la Nava de Arévalo (Ávila)

Elaborarea proiectului de construcție a emisarului și a stației de epurare de la Nava de Arévalo (Ávila)

Client: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.

Data atribuirii: 2021

Raport descriptiv al lucrării

Indepro Consultores de Ingeniería S.L. întocmește proiectul de construcție pentru definirea și cuantificarea lucrărilor necesare pentru epurarea apelor reziduale din Nava de Arévalo (Ávila), utilizând sisteme simple, sigure și cu costuri reduse.