Etanșarea depozitului de deșeuri urbane din Veganzones (Segovia)

Etanșarea depozitului de deșeuri urbane din Veganzones (Segovia)

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud

Indepro îndeplinește funcțiile de Administrator al lucrării, verificând execuția corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect precum și în specificațiile tehnice.  

Client: Junta de Castilla y León

Bugetul de bază pentru licitație aferent lucrării: 260.538,53 EUR

Data atribuirii: septembrie 2016

Memoria Descriptiva de los Trabajos

În plus, este responsabil de Coordonarea Sănătăţii şi Securităţii în timpul execuţiei lucrărilor.

Procesul general de realizare a lucrărilor este alcătuit dintr-o serie de faze, lucrări sau acțiuni enumerate mai jos:

• Lucrări de deratizare.

• Etanșarea deșeurilor urbane.

• Colectarea levigaţilor.

• Evacuarea biogazului.

• Evacuarea apei pluviale.

• Etanșarea deșeurilor inerte.

• Recuperarea peisagistică a zonei.