Etanșarea depozitului de deșeuri urbane din Veganzones (Segovia)

Etanșarea depozitului de deșeuri urbane din Veganzones (Segovia)

Asistență tehnică pentru gestionarea șantierului și coordonare în materie de sănătate și securitate pentru sigilarea depozitului de deșeuri urbane din Veganzones (Segovia)

Raport descriptiv al lucrărilor

Indepro îndeplinește funcțiile de Administrator al lucrării, verificând execuția corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect precum și în specificațiile tehnice. 

În plus, este responsabil de Coordonarea Sănătăţii şi Securităţii în timpul execuţiei lucrărilor. 

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: septembrie 2016

Bugetul de bază pentru licitație aferent lucrării: 260.538,53 EUR

Procesul general de realizare a lucrărilor este alcătuit dintr-o serie de faze, lucrări sau acțiuni enumerate mai jos:

  • Lucrări de deratizare.
  • Etanșarea deșeurilor urbane.
  • Colectarea levigaţilor.
  • Evacuarea biogazului.
  • Evacuarea apei pluviale.
  • Etanșarea deșeurilor inerte.
  • Recuperarea peisagistică a zonei.