Măsuri de tratare a apelor reziduale în Urraca Miguel (Ávila)

Măsuri de tratare a apelor reziduale în Urraca Miguel (Ávila)

Proiect de construcție pentru a rezolva problema evacuării apelor uzate din Urraca Miguel

Raport descriptiv al lucrărilor

Proiect de construcție a lucrărilor necesare pentru executarea, punerea în funcțiune și testarea operațională a instalațiilor necesare pentru rezolvarea problemei evacuărilor de ape reziduale de la Urraca Miguel.

Populația proiectată este de 406 locuitori echivalenți, care tratează un debit proiectat de 110 m3/zi.

Client: Junta de Castilla y León

Data de atribuire: 2012

Bugetul de bază al ofertei pentru lucrări: 307.817,90 €

Junta de Castilla y León

Proiectul prevede tratarea deversării Urraca Miguel prin intermediul unui sistem de macrofite într-un bazin cu o suprafață de 320 m2 și o înălțime de 1,5 m. . Scopul este de a evita deversările directe în râurile și cursurile de apă din zonă, pentru a garanta calitatea mediului înconjurător al mediului receptor. Pentru a îmbunătăți performanțele procesului, este planificată instalarea unei pompe de recirculare.

În plus, există planuri de construire a unui emisar și a unui deversor în amonte de uzină.