MUÑANA. Emisar și Stație de tratare a apei reziduale

MUÑANA. Emisar și Stație de tratare a apei reziduale

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: 2018

Suma ofertei cu TVA: 71.390,00 €

Junta de Castilla y León

Raport descriptiv al lucrărilor

Indepro Consultores de Ingenieria, S.L. elaborează un proiect de construcție care definește și cuantifică lucrările necesare pentru epurarea apelor uzate în Muñana (Ávila), folosind sisteme de operare simple, sigure și cu costuri reduse.