Rectificarea curbelor de pe drumul de la San Juan Molinillo la Navandrinal

Rectificarea curbelor de pe drumul de la San Juan Molinillo la Navandrinal

Client: Consiliul Provincial din Ávila. Secțiunea Drumuri și lucrări

Data acordării: 2005

Valoarea proiectului: 143.847,36 €.