Rectificarea modificărilor unghiului taluzului în AV-P-409

Rectificarea modificărilor unghiului taluzului în AV-P-409

Client: Excma. Consiliul Provincial din Ávila. Secția Drumuri și Lucrări.

Valoarea proiectului: 60.049,27 €

Data atribuirii: 2006.