Repararea urgentă a deversorului din râul Tajo aferent Minihidrocentralei Cebolla (Toledo)

Repararea urgentă a deversorului din râul Tajo aferent Minihidrocentralei Cebolla (Toledo)

Client: Minicentrales dos, S.A.

Data atribuirii: iunie 2012