Revizuirea și actualizarea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru bazinul hidrografic Miño-Sil

Revizuirea și actualizarea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru bazinul hidrografic Miño-Sil

INDEPRO Consultores de Ingeniería finalizează elaborarea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru bazinul hidrografic Miño-Sil, în cadrul contractului „servicii de revizuire și actualizare a planurilor de gestionare a riscului de inundații pentru bazinele hidrografice din demarcațiile hidrografice intercomunitare și implementarea diferitelor măsuri”, pentru care Autoritatea Contractantă este Direcția Generală a Apelor.

Entitate contractantă: Direcția Generală a Apelor

Data atribuirii: Iulie 2020

Valoarea atribuirii (cu impozite incluse): 1.187.078,97 €

Descrierea lucrării

Obiectivul principal al acestui serviciu este de a elabora Planul de gestionare a riscului de inundații (PGRI) pentru ciclul al doilea, precum și realizarea rapoartelor corespunzătoare, în conformitate cu obligațiile de revizuire și informare către Comisia Europeană. Printre principalele sarcini se numără:

• Generarea unei noi cartografii a zonelor inundate

• Actualizarea modelului hidrologic al bazinului hidrografic Miño-Sil

• Redactarea PGRI

• Pregătirea rapoartelor de urmărire a PGRI