Servicii pentru prelucrarea și pregătirea măsurilor de reducere a vulnerabilității la inundații din Directiva 2007/60 în Demarcarea Hidrografică a râului Duero.

Servicii pentru prelucrarea și pregătirea măsurilor de reducere a vulnerabilității la inundații din Directiva 2007/60 în Demarcarea Hidrografică a râului Duero.

Servicii pentru procesarea și elaborarea măsurilor de reducere a vulnerabilității la inundații din Directiva 2007/60 în bazinul hidrografic Duero Demarcarea

Raport descriptiv al lucrărilor

Lucrările care trebuie efectuate sunt următoarele:

• Șeidnță de coordonare cu administrațiile competente. Întocmirea documentației pregătitoare și a proceselor verbale ale ședințelor periodice.

Client: Confederația Hidrografică Duero

Data atribuirii: Martie 2014

 

• Elaborarea Planului de gestionare a riscului de inundații. Conținutul PGRI este conform cu prevederile capitolelor IV, V, VI și ale părții A din Anexa la Decretul Regal 903/2010. Redactarea PGRI include redactarea documentelor necesare evaluării strategice de mediu a planului în conformitate cu prevederile articolului 13.6 din Decretul Regal 903/2010.

• Pregătirea informațiilor care urmează să fie transmise către Comisia Europeană.