Servicii pentru prelucrarea și pregătirea măsurilor de reducere a vulnerabilității la inundații din Directiva 2007/60 în Demarcarea Hidrografică a râului Duero.

Servicii pentru prelucrarea și pregătirea măsurilor de reducere a vulnerabilității la inundații din Directiva 2007/60 în Demarcarea Hidrografică a râului Duero.

Servicios para la tramitación y elaboración de Medidas de Reducción de la Vulnerabilidad frente a inundaciones de la Directiva 2007/60 en la Demarcación Hidrográfica del Duero

Client: Confederația Hidrografică Duero


Data atribuirii: 2014

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Lucrările care trebuie efectuate sunt următoarele:

• Șeidnță de coordonare cu administrațiile competente. Întocmirea documentației pregătitoare și a proceselor verbale ale ședințelor periodice.

• Elaborarea Planului de gestionare a riscului de inundații. Conținutul PGRI este conform cu prevederile capitolelor IV, V, VI și ale părții A din Anexa la Decretul Regal 903/2010. Redactarea PGRI include redactarea documentelor necesare evaluării strategice de mediu a planului în conformitate cu prevederile articolului 13.6 din Decretul Regal 903/2010.

• Pregătirea informațiilor care urmează să fie transmise către Comisia Europeană.