Stația de epurare a apelor uzate Filiași. Judetul Dolj. România

Stația de epurare a apelor uzate Filiași. Judetul Dolj. România

Proiect de construcție a stației de epurare a apelor uzate din orașul Filiași (România)

Raport descriptiv al lucrărilor

Proiect pentru construirea unei stații de epurare a apelor uzate în orașul Filiași (România).

Dimensionarea va fi realizată pentru o populație de 14 000 de locuitori echivalenți și un debit mediu de 2 156 m3/zi.

Client: Espina Obras Hidráulicas S.A.

Data de atribuire: 2012

Bugetul de bază pentru licitația de lucrări: 3.836.313,94 €

Sistemul de tratare este format din următoarele elemente:

  • Ascuțire cu ajutorul unui grătar
  • Camera de pompare a apei brute
  • Desander – Separator de grăsimi
  • Cameră activă de nămol
  • Rezervor secundar de decantare
  • Recircularea nămolului
  • Densificator gravitațional pentru nămoluri deshidratate
  • Rezervor temporar de nămol deshidratat