Studiu hidrologic pentru reglementările urbanistice municipale în Paradinas de San Juan (Salamanca)

Studiu hidrologic pentru reglementările urbanistice municipale în Paradinas de San Juan (Salamanca)

Studiu hidrologic al râului Minine pentru standardele municipale de dezvoltare urbană. Paradinas De San Juan (Salamanca)

Raport descriptiv al lucrărilor

Efectuarea unui studiu care să ofere sprijin tehnic pentru reglementările urbanistice elaborate de Consiliul Local al orașului Paradinas de San Juan, cu scopul de a evita daunele personale și materiale care ar fi cauzate în zona studiată de nivelul maxim al apei pentru perioada de revenire necesară.

Client: Ayuntamiento de Paradinas de San Juan

Data de atribuire: 2012

Delimitarea acestor zone inundabile a fost realizată pe baza unui studiu hidrometeorologic pentru a determina debitele care ar putea apărea în râul Minine pentru perioade de întoarcere de 5, 25, 100 și 500 de ani. Odată cunoscute aceste valori, prin introducerea lor într-un program de calcul hidraulic (HEC-RAS în cazul nostru), am obținut nivelurile pe care le va atinge luciul de apă de-a lungul cursului râului.