Proiectul Rural Boost (RuralBoost)

Proiectul Rural Boost (RuralBoost)

Revitalizarea zonelor rurale prin antreprenoriat și diversificarea produselor sau serviciilor oferite

Proiectul Rural Boost reunește entități din cele 3 țări din zona SUDOE (Portugalia, Spania, Franța) cu tipologii diferite, și anume: o entitate din sistemul de dezvoltare științifică și tehnologică (COFAC/ ULusófona), autorități publice regionale (Municipalitatea El Hoyo de Pinares și Bétera), 4 organizații ale societății civile (Corane, AGAVI, Accent Sud, CEEI burgos) și un IMM cu potențial inovator (Activhandi).

RuralBoost  își propune să răspundă provocărilor comune legate de caracteristicile demografice, teritoriale și naturale ale zonei SUDOE, cum ar fi nevoia de coeziune socială și teritorială (depopularea zonelor rurale), precum și să promoveze inteligența și competitivitatea, reunind universități și întreprinderi.

Obiectivul principal al RuralBoost este de a revitaliza zonele rurale prin antreprenoriat și diversificarea produselor sau serviciilor oferite.