Actualizarea evaluării preliminare a riscului de inundații și a raportării referitoare la Demarcarea Hidrografică a râului Duero

Actualizarea evaluării preliminare a riscului de inundații și a raportării referitoare la Demarcarea Hidrografică a râului Duero

Actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación y del reporting de la Demarcación Hidrográfica del Duero

În îndeplinirea mandatului stabilit în Directiva 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apele (DMA)), aceasta stabilește un cadru comunitar de acțiune în domeniul politicii privind apele, iar Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații introduce noi criterii de luat în considerare pentru protecția domeniului public hidraulic și pentru gestionarea riscului de inundații în vederea protejării persoanelor și a bunurilor.

Prezenta Directivă obligă statele membre să îndeplinească următoarea sarcină:

• Evaluarea preliminară a riscului de inundații (EPRI) și identificarea Zonelor cu risc potențial semnificativ de inundații (ZRPSI) – Decembrie 2011, a se actualiza nu mai târziu de decembrie 2018 și ulterior la fiecare 6 ani.

Client: Confederația Hidrografică Duero (Ministerul pentru Tranziția Ecologică)

Data atribuirii: Decembrie 2018

Descrierea lucrării

Indepro a revizuit și actualizat evaluarea preliminară a riscului de inundații a Demarcării hidrografice Duero și a actualizat raportul transmis către Comisia Europeană (raportarea), corespunzător celui de-al doilea ciclu din Directiva privind inundațiile.

Procesul de revizuire al EPRI a avut ca rezultat identificarea și preselectarea zonelor cu risc potențial semnificativ de inundații (ZRPSI), în conformitate cu caracteristicile bazinului.