Asistență tehnică pentru dezvoltarea proiectului LIFE15 IPE/ES/009

Asistență tehnică pentru dezvoltarea proiectului LIFE15 IPE/ES/009

Asistență tehnică pentru dezvoltarea Proiectului “Implemention of the River Duero Basin Management Plan in the Central-South Part of the River Duero Basin. (Life-IP RBMP-Duero)”. LIFE15 IPE/ES/009.

Raport descriptiv al lucrărilor

Elaborarea documentației tehnice și administrative în limba engleză a proiectului „LIFE-IP RBMP-DUERO, IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE A BAZINULUI DUERO ÎN PARTEA CENTRAL-SUDICA A BAZINULUI RĂULUI DUERO”, pentru anunțul pentru LIFE Integrated Projects 2015.

În anul 2014, Confederația Hidrogafică Duero a prezentat o propunere de Proiect Integrat al cărui obiectiv a fost dezvoltarea integrală a Planului Hidrologic al Bazinului în bazinele râurilor Adaja, Zapardiel și Trabancos ca experiență pilot, acest proiect fiind un instrument de punere în practică a soluțiilor inovatoare, durabile, participative etc. exportabile în restul bazinului, așa cum este susținut de UE.

Client: Confederația Hidrografică Duero

Data atribuirii: 2015

Buget total: 16.370.360,00 € (fără TVA)

Respectiva propunere nu a fost selectată dintre cele alese, prin urmare, la următorul anunț al programului LIFE din anul 2015, CHD și-a prezentat din nou propunerea. De această dată se reduce sfera de acțiune la bazinele râurilor Zapardiel, Trabancos și Arevalillo și la teritoriul delimitat de acviferul din Medina del Campo.

În ceea ce privește propunerea din 2014, se înlătură partea superioară a bazinului hidrografic Adaja, deoarece prezintă mai puține presiuni și amenințări, pentru a focaliza proiectul în zonele în care resursele acvatice sunt cel mai amenințate și pentru a prioritiza acțiunile conform obiectivelor Planului Hidrologic al Bazinului. 

Consorțiul de parteneri este format din Confederația Hidrografică Duero (beneficiar coordonator) și partenerii beneficiari Junta de Castilla y León, Fundația Patrimonio Natural, SOMACYL și Consiliul din Ávila.

Punctajul general obținut la toate criteriile de evaluare a îmbunătățit semnificativ rezultatele propunerii depuse la apelul precedent.