Cepeda la Mora. Epurarea apelor uzate.

Cepeda la Mora. Epurarea apelor uzate.

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: noiembrie 2016

Bugetul de bază pentru licitație pentru această lucrare: 203.898,20 €

Junta de Castilla y León

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Proiect de construcție a lucrărilor corespunzătoare de epurare a apelor uzate în orașul Cepeda la Mora.

Populația proiectată este de 500 locuitori, echivalent, epurând un debit de 125 m3/zi.

Principalele elemente care alcătuiesc instalația proiectată sunt următoarele:

• Pretratare cu două canale de degroșare, canalul de operare normal prevăzut cu sită tip șurub și canalul de ocolire prevăzut cu sită manuală.

• Unitate compactă de epurare cu diametrul de 3,5 metri și lungimea de 21, prevăzută cu patru aeratoare scufundate de 2kW.

• Cameră de evacuare a apei tratate, in care este instalat un debitmetru electromagnetic.

Pe de altă parte, sunt proiectate acțiuni corespunzătoare pentru eliminarea infiltrațiilor în rețeaua de canalizare existentă în oraș, în trei puncte diferite ale orașului.