Cepeda la Mora. Epurarea apelor uzate

Cepeda la Mora. Epurarea apelor uzate

Raport descriptiv al lucrărilor

Proiect de construcție a lucrărilor corespunzătoare de epurare a apelor uzate în orașul Cepeda la Mora.

Populația proiectată este de 500 locuitori, echivalent, epurând un debit de 125 m3/zi.

Pe de altă parte, sunt proiectate acțiuni corespunzătoare pentru eliminarea infiltrațiilor în rețeaua de canalizare existentă în oraș, în trei puncte diferite ale orașulu.

Client: Junta de Castilla y León

Data atribuirii: noiembrie 2016

Bugetul de bază pentru licitație pentru această lucrare: 203.898,20 €

Junta de Castilla y León

Principalele elemente care alcătuiesc instalația proiectată sunt următoarele:

• Pretratare cu două canale de degroșare, canalul de operare normal prevăzut cu sită tip șurub și canalul de ocolire prevăzut cu sită manuală.

• Unitate compactă de epurare cu diametrul de 3,5 metri și lungimea de 21, prevăzută cu patru aeratoare scufundate de 2kW.

• Cameră de evacuare a apei tratate, in care este instalat un debitmetru electromagnetic.