Stația de tratare a apelor uzate în Magaz de Pisuerga (Palencia)

Stația de tratare a apelor uzate în Magaz de Pisuerga (Palencia)

Consultanță și asistență tehnică pentru gestionarea proiectelor și coordonarea sănătății și securității

Raport descriptiv al lucrărilor

Este în curs de realizare construcția unei stații de tratare a apelor reziduale pentru a deservi municipalitatea Magaz de Pisuerga și viitoarea zonă industrială.

Sistemul de tratare adoptat se bazează pe o tratare cu nămol activat de tip carusel, cu oxidare prelungită și nitrificare-denitrificare, într-o linie dublă de tratare, fiecare dintre acestea având un decantor secundar corespunzător.

Client: Gestión Urbanística de Castilla y Leon (GESTURCAL)

Data de atribuire: 2008

Valoarea ofertei, inclusiv TVA:  3.747.462,05€

În amonte de reactorul biologic dublu se află un sistem comun de pretratare, capabil să gestioneze întregul flux de efluent al instalației pe timp uscat cu o siguranță de 50 % și care constă într-o groapă de nămol grosier urmată de instalații compacte care îndeplinesc funcțiile de filtrare și desnisipare/degresare. Linia de nămol este formată dintr-un îngroșător circular și o instalație de deshidratare centrifugală.

Debitul mediu de proiectare este de 215 m3/h, obținându-se un tratament zilnic de 5.180 m3.