Elaborarea hărților de risc asociate cu ARPSI pentru CHD

Elaborarea hărților de risc asociate cu ARPSI pentru CHD

Elaborarea hărților de risc (cartografierea zonelor inundabile) asociate cu zonele de risc potențial semnificativ ale bazinului hidrografic al râului Duero Demarcarea

Raport descriptiv al lucrărilor

Lucrările constau în elaborarea hărților de risc asociate zonelor de risc potențial semnificativ (ARPSI) din demarcația bazinului hidrografic Duero.

Lucrările care urmează să fie efectuate sunt următoarele:

  • Obținerea numărului indicativ de locuitori care pot fi afectați în fiecare ARPSI.
  • Reclasificarea utilizărilor terenurilor pe baza unui strat de informații geografice care permite efectuarea acestei operațiuni și obținerea utilizărilor terenurilor afectate pentru fiecare ARPSI.

Client: Confederația hidrografică Duero (Ministerul Tranziției Ecologice)

Data acordării: 2013

  • Evaluarea instalațiilor IPPC și a stațiilor de epurare afectate, în conformitate cu straturile de informații geografice disponibile, pentru fiecare ARPSI.
  • Evaluarea impactului asupra ariilor protejate pentru captarea de apă destinată consumului uman, a corpurilor de apă pentru agrement și a zonelor de protecție a habitatelor sau a speciilor care pot fi afectate, în conformitate cu straturile de informații geografice disponibile, pentru fiecare ARPSI.
  • Evaluarea infrastructurilor rutiere pe baza rețelei rutiere și feroviare cuprinse în cartografia oficială, cu estimarea lățimilor medii pe tipuri de drumuri, pentru fiecare ARPSI.
  • Pregătirea calculelor și a tabelelor de evaluare pentru fiecare ARPSI.