Identificarea, revizuirea și studiul secțiunilor cu drenaj insuficient care reprezintă un obstacol serios pentru debitul de apă

Identificarea, revizuirea și studiul secțiunilor cu drenaj insuficient care reprezintă un obstacol serios pentru debitul de apă

Identificación, revisión y estudio de tramos con insuficiente drenaje que supongan un grave obstáculo al flujo

Descrierea lucrării

Lucrările care vor fi efectuate vor fi următoarele:

• Localizarea și identificarea punctelor în secțiunile ZRPSI care reprezintă un obstacol serios pentru debitul de apă, analizând ortofotografiile, hărțile de pericole și riscuri etc.

• Caracterizarea punctelor obținute, pentru care este necesar să se identifice și să se cântărească variabile precum suprafața inundabilă, adâncimea apei, viteza, populația afectată, activitățile economice etc. și astfel să se stabilească diagrame de dispersie de Pericol-Risc pentru a obține o calificare sau pentru a vedea care este gradul de afectare. 

Client: Confederația Hidrografică Duero

Data atribuirii: 2016

• Selectarea punctelor conflictuale stabilind priorități pe baza calificării maxime obținute în raport cu pericolul și cu riscul.

• Studiu detaliat al fiecărui punct, efectuând vizite în zonele respective pentru a observa in situ starea de afectare și pentru a face analiza estimativă a posibilelor cauze care determină capacitatea insuficientă de drenaj.

• Pregătirea fișelor de caracteristici pentru fiecare punct conflictual.

• Compilarea în format GIS a tuturor punctelor conflictuale analizate împreună cu informațiile necesare în format shape. 

• Elaborarea unui raport final.