Implementarea Planului de administrare a bazinului râului Duero (Life-IP RBMP-Duero)

Implementarea Planului de administrare a bazinului râului Duero (Life-IP RBMP-Duero)

Implementarea Planului de administrare a bazinului râului Duero în partea central-sudică a bazinului râului Duero. (Life-IP RBMP-Duero)

Raport descriptiv al lucrărilor

Elaborarea documentației tehnice și administrative în limba engleză a proiectului „LIFE-IP RBMP-DUERO, IMPLEMENTAREA PLANULUI DE GESTIONARE A BAZINULUI DUERO ÎN PARTEA CENTRAL-SUDICA A BAZINULUI DUERO”, pentru apelul pentru LIFE Integrated Projects 2014.

Apelul pentru programul LIFE din 2014 a inclus o nouă modalitate de proiect numită PROIECTE INTEGRATE, destinate în primul rând administrațiilor pentru dezvoltarea completă a planurilor, strategiilor și programelor. Noutatea acestor proiecte constă în abordarea integrativă urmărită de UE, în așa fel încât, în ​​dezvoltarea unui anumit program, se caută sinergii pentru aplicarea paralelă a cerințelor altor politici sectoriale conexe.

Client: Confederația Hidrografică Duero

Data atribuirii: 2014

Buget total: 37.571.202,26 € (fără TVA)

Pentru a implementa această idee, consorțiul de parteneri ar trebui să fie alcătuit din toate acele administrații care pot avea competență în materie, fără a neglija agenții sociali pentru a promova un proces participativ. În plus, pentru a asigura integrarea acestor proiecte, trebuie mobilizate alte fonduri pentru realizarea în comun a obiectivelor stabilite.

Din acest motiv, Confederația Hidrografică Duero a decis să prezinte o propunere de Proiect Integrat pentru dezvoltarea integrală a PHC în bazinele hidrografice Adaja, Zapardiel și Trabancos ca experiență pilot, acest proiect fiind un instrument de punere în practică a soluțiilor inovatoare, durabile, participative etc., exportabile în restul bazinului, așa cum este susținut de UE. Partenerii beneficiari ai proiectului au fost Junta de Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural, SOMACYL și Consiliul din Ávila, toate coordonate de Confederația Hidrografică Duero.