Sigilarea gropii de gunoi din La Alamedilla del Berrocal (Ávila)

Sigilarea gropii de gunoi din La Alamedilla del Berrocal (Ávila)

Lucrări de etanșare a depozitelor de deșeuri din construcții și demolări în La Alamedilla del Berrocal (Ávila)

Raport descriptiv al lucrărilor

Indepro îndeplinește funcțiile de Administrator al lucrării, verificând execuția corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect precum și în specificațiile tehnice. 

Client: Primăria Ávila

Data atribuirii: septembrie 2016

Bugetul de bază pentru licitație aferent acestei lucrări: 787.096,01 EUR

Procesul general de realizare a lucrărilor este alcătuit dintr-o serie de faze, lucrări sau acțiuni enumerate mai jos:

  • Mișcarea deșeurilor.
  • Evacuarea apei pluviale.
  • Rețeaua de levigat
  • Recuperarea peisagistică a zonei.

Având în vedere tipul deșeurilor existente (în principal inerte dar cu existența unor elemente care pot conține metale grele sau poluanți pentru apele de suprafață), se va efectua o impermeabilizare a suprafeței acestora.