Proiect de construcție a unui punct de reciclare (Ecopark) în Hoyo de Pinares

Proiect de construcție a unui punct de reciclare (Ecopark) în Hoyo de Pinares

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud

Proiect de construcție pentru executarea lucrărilor necesare pentru un Punct de reciclare în El Hoyo de Pinares, astfel încât să servească drept suport tehnic pentru contractarea și execuția acestuia.

Client: Primăria Hoyo de Pinares

Bugetul de bază pentru licitație aferent lucrării: 276.897,39 EUR

Data atribuirii: 2015

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Ecoparcul proiectat este format din două niveluri delimitate de un zid de sprijin, unde:

• La nivelul inferior sau nivelul 0 sunt amplasate containerele, zona de manevră a camioanelor, clădirea de control și ușile de acces.

• La nivelul superior se află drumurile care, începând de la nivelul 0, urcă până la nivelul 1,55, și platforma pe care sunt amplasate accesele la containere pentru utilizatorii lor.