Reabilitarea Parcului Industrial Las Hervencias (Faza I).

Reabilitarea Parcului Industrial Las Hervencias (Faza I).

Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa de la obra, y coordinación de seguridad y salud

Client: Primăria Ávila

Bugetul de bază pentru licitație aferent acestei lucrări: 961.207,40 €

Data atribuirii: septembrie 2016

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Acțiunile avute în vedere includ renovarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, îmbunătățirea rețelei de salubrizare pentru a garanta scurgerea corectă a apei în perioadele de ploi abundente, executarea de noi canale de servicii de telecomunicații și, nu în ultimul rând, pavarea trotuarelor si drumurilor din parcul industrial Las Hervencias.

Lucrările ce urmează a fi executate pot fi grupate în două unități diferite în funcție de străzile pe care se desfășoară:

Strada Río Esla și strada Río Eresma până la confluența cu strada Río Cega

• Renovarea vechii rețele de alimentare prin instalarea unei noi conducte din fontă ductilă.

• Execuția unui nou colector în rețeaua de canalizare sub drumul de pe o mică secțiune a străzii Río Esla.

• Montarea conductelor pentru telecomunicații sub trotuar și/sau sub drum.

• Pavarea trotuarelor și a drumului.

• Vopsirea marcajelor rutiere și a indicatoarelor orizontale și montarea indicatoarelor verticale.

Străzile Eresma de la confluența cu străzile Río Cega, Jorge de Santayana, Río Torio și Río Pomar

• Renovarea vechii rețele de alimentare prin instalarea unei noi conducte din fontă ductilă.