Reîncărcarea corpului de apă subterană Medina del Campo (Valladolid)

Reîncărcarea corpului de apă subterană Medina del Campo (Valladolid)

Reîncărcarea corpului de apă subterană Medina del Campo prin devierea apei din rezervorul Magazos (Ávila)

În cadrul proiectului european al programului LIFE, cu referința LIFE 16/IP/ES/019, sunt planificate diferite acțiuni pentru recuperarea corpului de apă subterană Medina del Campo, aflat în prezent într-o situație de supraexploatare, prin reîncărcarea artificială a acviferului. Una dintre acțiunile propuse constă în devierea apei din sistemul Adaja, profitând de infrastructura existentă prin intermediul rețelei de irigații a Comunității de irigatori a râului Adaja.

Client: Confederación Hidrográfica del Duero (Ministerio para la transición Ecológica

Data de atribuire: Noiembrie 2018

Obiectul contractului

INDEPRO a elaborat „Proiectul de reîncărcare a corpului de apă subterană din Medina del Campo prin devierea apei din rezervorul Magazos (Ávila)", care propune reîncărcarea prin intermediul cursurilor de apă naturale, profitând de capacitatea de infiltrare a acestora pe parcursul traseului lor, deviind apa din rezervorul Magazos, în municipalitatea Nava de Arévalo, către iazul Narros, apoi către pârâul La Vega, pârâul Aloberas și, în final, către râul Zapardiel.