Servicii de asistență pentru extinderea hărților referitoare la riscul de inundații și procesarea și răspunsul aliajelor la propunerea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru a acționa în conformitate cu directiva 2007/60/CE

Servicii de asistență pentru extinderea hărților referitoare la riscul de inundații și procesarea și răspunsul aliajelor la propunerea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru a acționa în conformitate cu directiva 2007/60/CE

Servicios para el apeo y deslinde de un tramo del cauce del río Arlanza en los términos municipales de Cordovilla la Real, Quintana del Puente y Palenzuela (Palencia)

Client: Confederația Hidrografică Duero


Data atribuirii: noiembrie 2015

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Lucrările realizate includ:

• Generarea hărților de risc de inundații în zone extinse în ceea ce privește ARPSI și pregătirea straturilor pentru includerea lor în dispozitivul de vizualizare.

• Corectarea Propunerii de Plan de gestionare a riscului de inundații după o perioadă de informare publică.

• Evaluarea și pregătirea documentelor de răspuns la acuzațiile primite.

• Generarea, gestionarea și prelucrarea documentelor care pot fi trimise Consiliului Apelor din bazin și Comitetului Autorităților competente.