Sigilarea depozitului de deșeuri urbane din Basardilla (Segovia)

Sigilarea depozitului de deșeuri urbane din Basardilla (Segovia)

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra

Indepro asigură Asistența Tehnică pentru Administrarea lucrării, verificând execuția corectă a lucrării, cu respectarea condițiilor definite în proiect precum și în specificațiile tehnice.  

Client: Junta de Castilla y León

Bugetul de bază pentru licitație aferent lucrării: 267.718,05 €

Data atribuirii: martie 2016

Data de încheiere: noiembrie 2016

Memoria Descriptiva de los Trabajos

Procesul general de realizare a lucrărilor este alcătuit dintr-o serie de faze, lucrări sau acțiuni enumerate mai jos:

• Lucrări de deratizare.

• Etanșarea deșeurilor urbane

• Colectarea levigaţilor.

• Evacuarea biogazului.

• Drenarea apei pluviale.

• Recuperarea peisagistică a zonei.