Stația de epurare a apelor uzate Cugir. Judetul Alba. România

Stația de epurare a apelor uzate Cugir. Judetul Alba. România

Proiect de construcție a unei stații de epurare a apelor uzate în orașul Cugir (România)

Raport descriptiv al lucrărilor

Proiect pentru construirea unei stații de epurare a apelor uzate în orașul Cugir (România).

Dimensionarea va fi realizată pentru o populație de 30 000 de locuitori echivalenți și un debit mediu de 5 994 m3/zi.

Client: Ideconsa

Data de atribuire: 2012

Bugetul de bază pentru licitația de lucrări: 5.233.740,09 €

Sistemul de tratare este format din următoarele elemente:

  • Camera de intrare înainte de degroșare cu ajutorul unui grătar
  • Camera de pompare a apei brute – Desander
  • Desander – Separator de grăsimi
  • Reactor biologic
  • Rezervor secundar de decantare longitudinală
  • Recircularea nămolului
  • Densificator gravitațional de nămol deshidratat
  • Rezervor temporar de stocare a nămolului deshidratat