Stația de tratare a apei potabile Piedralaves (Ávila)

Stația de tratare a apei potabile Piedralaves (Ávila)

Stația de tratare a apei potabile Piedralaves

Raport descriptiv al lucrărilor

Construcția unei stații de tratare a apei potabile pentru alimentarea municipalității Piedralaves. Debitul mediu de tratare va fi de 90 l/s, obținându-se o capacitate de tratare a apei potabile de 3.750 m3/zi în 12 ore de funcționare. Tratarea apei se va realiza prin intermediul unui sistem fizico-chimic, cu ozonizare prealabilă, coagulare-floculare, decantare lamelară, filtrare în două trepte și dezinfecție finală a apei potabile, cu recuperarea apei utilizate pentru spălarea filtrelor.

Client: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Data acordării: Noiembrie 2006

Data finalizării: Noiembrie 2009

Valoarea lucrărilor: 2.292.639,30 €

Junta de Castilla y León

Se va construi o clădire industrială pentru punerea în funcțiune a echipamentelor mecanice. Acesta va conține, de asemenea, camerele de dozare a reactivilor, biroul și camera de control, depozitul și panourile electrice.

Indepro a realizat managementul lucrărilor, precum și coordonarea sănătății și securității.