Stație de tratare a apei potabile în Neila de San Miguel și Medinilla (Ávila)

Stație de tratare a apei potabile în Neila de San Miguel și Medinilla (Ávila)

Stația de tratare a apei potabile Neila de San Miguel y Medinilla

Raport descriptiv al lucrărilor

Indepro a realizat lucrările de dirigenție de șantier, a studiat diferitele modificări propuse în timpul execuției lucrărilor și a redactat proiectul modificat corespunzător.

Tratarea soluției finale adoptate constă în decantarea apei brute, precedată de floculare cu adaos de coagulant-flocculant într-un amestec rapid și agitare lentă pentru formarea de flocoane care vor fi separate prin gravitație în decanterul lamelar.

Client: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Data de atribuire: Noiembrie 2006

Data de finalizare: Noiembrie 2008

Valoarea lucrărilor: 211.269,45 €

Junta de Castilla y León

Acesta va fi apoi supus unui tratament de filtrare într-un pat de particule de dimensiuni diferite pentru a reține particulele care nu au fost separate în procesul de decantare. Apa tratată este supusă unui tratament final de sterilizare prin adăugarea de hipoclorit de sodiu proporțional cu cantitatea de clor rezidual prestabilită în apă.

Ultima tratare se efectuează în rezervorul de alimentare al fiecărei municipalități.