Studii pentru lucrările de restaurare a răului Zapardiel

Studii pentru lucrările de restaurare a răului Zapardiel

Studii pentru lucrările de restaurare a răului Zapardiel. Proiect integrat LIFE16 IPE/ES/019

Client: Audeca S.A.

Client final: Confederación Hidrográfica del Duero (Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Bugetul proiectului: 2.317.337,42 €

INDEPRO Consultores de Ingeniería realizează studiile necesare pentru refacerea fluvială a răului Zapardiel. Principalul obiectiv al acțiunilor propuse este de a readuce râul la o stare ecologică bună. În plus, acest obiectiv trebuie să fie compatibil cu utilizarea actuală a malurilor râurilor, prin culturi, agricultură și infrastructuri.

Obiectul contractului

Ținând cont de obiectivele proiectului, au fost propuse următoarele linii de acțiune:

  • Îmbunătățirea conectivității laterale a albiei răului cu câmpia aluvială, prin înlăturarea obstacolelor care limitează albia răului (moți și lucrări de apărare).
  • Îmbunătățirea continuității longitudinale a sistemului hidrografic, prin eliminarea obstacolelor existente (lucrări de zidărie), recuperarea vechilor brațe ca canale de inundații și curățarea și refacerea vegetației de mal.
  • Recuperarea zonei de servitute de trecere prin intermediul unui drum de acces și a unei fâșii de arbori la limita exterioară.

De aici, se vor efectua următoarele lucrări:

  • Pregătirea unui DTM care să servească drept suport pentru restul lucrărilor.
  • Revizuirea și analiza unei soluții hidro-hidraulice pentru recuperarea zonei.
  • Localizarea fostelor brațe de râu care au fost deconectate de la dinamica fluvială.
  • Determinarea valorii debitului pentru diferite perioade de revenire.
  • Analiza dinamicii răului și studierea diferitelor alternative pentru executarea acțiunilor de restaurare.