Proiectul Rural Boost

Proiectul Rural Boost

Revitalizarea zonelor rurale prin antreprenoriat și diversificarea produselor sau serviciilor furnizate

Proiectul Rural Boost reunește entități din cele 3 țări din zona SUDOE (Portugalia, Spania, Franța) cu diferite tipologii, și anume: o entitate din sistemul de dezvoltare științifică și tehnologică (COFAC/ ULusófona), autorități publice regionale (Municipalitatea El Hoyo de Pinares și Bétera), 4 organizații ale societății civile (Corane, AGAVI, Accent Sud, CEEI burgos) și un IMM cu potențial inovator (Activhandi).

INDEPRO prezintă propunerea de proiect în aprilie 2023.

Durata proiectului: 36 de luni

Rezumatul proiectului

RuralBoost își propune să răspundă provocărilor comune legate de caracteristicile demografice, teritoriale și naturale ale zonei SUDOE, cum ar fi nevoia de coeziune socială și teritorială (depopularea zonelor rurale), precum și să promoveze inteligența și competitivitatea, reunind universități și întreprinderi.

Obiectivul principal al RuralBoost este revitalizarea zonelor rurale prin antreprenoriat și diversificarea produselor sau serviciilor oferite. Acesta va cartografia cunoștințele și competențele științifico-tehnologice din regiunea SUDOE pentru a identifica nevoile specifice și va promova cooperarea dintre universități și industrie. Formarea, destinată unui număr de 100 de participanți, va avea o componentă de b-learning cu sesiuni față în față și la distanță și își va testa, de asemenea, aplicabilitatea în afara mediului academic, cum ar fi în cazul populațiilor vulnerabile (de exemplu, șomerii sub 50 de ani) și al IMM-urilor.

Va fi lansat un MOOC pe tema „Dezvoltare durabilă și antreprenoriat", care va sprijini formarea și va fi disponibil după proiect, permițând formarea mai multor actori din interiorul și din afara teritoriului SUDOE. Vor fi create două Living Labs (în El Hoyo de Pinares și Bétera) pentru a testa unele soluții pentru diversificarea serviciilor (turistice) și a produselor inovatoare rezultate din valorificarea produselor endogene. Va fi creată o comunitate transnațională de practică care va funcționa ca o rețea de colaborare pentru revitalizarea zonelor rurale și pentru colaborarea cu alți actori din alte zone.

RuralBoost este inovator prin abordarea integratoare a „gândirii rurale" și prin competiția antreprenorială de 360° care va sprijini întreaga dezvoltare a ideilor până la prototiparea și testarea lor în Living Labs. Programul de formare va fi sprijinit de tehnologii și metode de predare inovatoare, cum ar fi învățarea bazată pe probleme și cunoștințe integrate, permițând optimizarea rezultatelor și gestionarea resurselor.