Sisteme de management al cercetării, dezvoltării și inovării UNE 166002:2021

Sisteme de management al cercetării, dezvoltării și inovării UNE 166002:2021

Indepro obține Certificatul: Sisteme de management al cercetării, dezvoltării și inovării UNE 166002:2021

Indepro a certificat implementarea unui sistem de management al cercetării, dezvoltării și inovării (R+D+I) în conformitate cu cerințele noului standard UNE 166002:2021.

Sistemele de Management al CDI permit companiilor și organizațiilor, indiferent de mărimea lor sau de sectorul economic din care fac parte, să își îmbunătățească sistematic activitățile de CDI, fără a se limita la reguli fixe care limitează imaginația și inteligența emoțională a cercetătorilor, oferind linii directoare utile pentru a organiza și gestiona eficient acest tip de activități.

Standardul UNE 166002 conține cerințe și orientări practice pentru formularea și dezvoltarea politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare, pentru stabilirea obiectivelor în conformitate cu activitățile, produsele și serviciile specifice fiecărei organizații, pentru identificarea tehnologiilor emergente sau a noilor tehnologii neaplicate în sectorul lor, a căror asimilare și transfer ulterior va constitui baza pentru generarea de proiecte, îmbunătățirea produselor, proceselor sau serviciilor lor și îmbunătățirea competitivității lor.

Certificarea sistemului de management al cercetării și dezvoltării și al inovării permite companiilor să:

  • Sistematizați-vă activitățile de C+D+I și integrați-le în managementul general al întreprinderii.
  • Planificați, organizați și controlați unitățile de C+D+I, precum și portofoliul de produse generate.
  • Stabiliți interacțiunea activităților de C+D+I cu alte departamente sau divizii.
  • Demonstrați transparența activităților de C+D+I.
  • Să ofere o valoare adăugată de încredere în activitatea de C+D+I a întreprinderii, îmbunătățind imaginea corporativă și competitivitatea acesteia.
  • Compatibilitatea cu alte sisteme de management.