Electrocoagulare pentru tratarea apelor gri. DRAIN2WC

Electrocoagulare pentru tratarea apelor gri. DRAIN2WC

CIDTA al Universității din Salamanca a realizat în ultimele luni, pentru compania Indepro Consultores de Ingeniería, o evaluare tehnico-științifică a fezabilității tehnologiei de electrocoagulare pentru eliminarea turbidității apelor gri.

Obiectivul principal este posibila implementare în prototipul DRAIN2WC pentru reutilizarea apelor gri, dezvoltat de companie și cofinanțat din fonduri FEDER și de Institutul pentru Competitivitate în Afaceri din Castilla y León. După efectuarea unei analize de sensibilitate a principalelor variabile și a parametrilor operaționali ai procesului și a bilanțului de costuri corespunzător (0,3-0,4 €/m3 de apă tratată).

S-a concluzionat că electrocoagularea se dovedește a fi un proces eficient pentru eliminarea turbidității, a culorii și a materiei organice din apele gri (în 20 de minute se elimină 97% din turbiditate și 85% din materia organică).